Tiếng Việt | English

28/10/2017 - 05:38

Khởi công xây dựng hạng mục Hạ tầng kỹ thuật, Cụm công nghiệp Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa

Ngày 23/10, Quỹ Đầu tư Phát triển - UBND tỉnh Long An quyết định khởi công xây dựng hạng mục Hạ tầng kỹ thuật (khu vực 1), thuộc Dự án Đầu tư chỉnh trang Cụm công nghiệp Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

Đơn vị thi công là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp & Đô thị Long An và Công ty TNHH Thành Công. Trung tâm Quy hoạch Xây dựng tư vấn thiết kế. Tổ giám sát đầu tư, chính quyền địa phương và các cá nhân, doanh nghiệp thuộc khu vực dự án giám sát cộng đồng.

Theo đó, Ban Quản lý Dự án – Quỹ Đầu tư phát triển (đại diện chủ đầu tư) có trách nhiệm chuẩn bị tốt mặt bằng thi công nhằm bảo đảm công tác thi công xây dựng công trình theo đúng tiến độ đã được phê duyệt; bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công; thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.

Ngày khởi công là 25/10/2017 và dự kiến hoàn thành vào ngày 16/8/2018./.

Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết