Tiếng Việt | English

13/08/2020 - 10:22

Khởi sắc những vùng quê

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Long An có 89/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) thực sự trở thành một phong trào lớn, có sức lan tỏa. Nhờ thực hiện chương trình, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, tươi đẹp, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày được nâng cao.

Đời sống người dân nâng cao

Diện mạo xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ ngày càng thay đổi. Những con đường xóm, ấp đều được bêtông, nhựa hóa khang trang, sạch, đẹp. Ông Huỳnh Văn Bình, ngụ ấp 4, chia sẻ: “Trước đây, hầu hết những con đường trong ấp đều là đường đất, nhỏ, hẹp, người dân đi lại khó khăn. Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân tích cực góp tiền, ngày công để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, phục vụ việc đi lại, sản xuất, vận chuyển hàng hóa, nông sản”.

Nhiều ngôi nhà được xây dựng khang trang, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Cuối năm 2017, Lạc Tấn được công nhận xã NTM. Xã đã huy động tổng nguồn vốn gần 250 tỉ đồng, trong đó, vốn Nhà nước hơn 30 tỉ đồng, vốn doanh nghiệp gần 4 tỉ đồng, nhân dân đóng góp gần 215 tỉ đồng để thực hiện các công trình. Hiện nay, đường trục xã, liên xã được đầu tư nhựa hóa đạt 100%; các tuyến đường trục ấp, liên ấp được cứng hóa, bảo đảm ôtô đi lại thuận tiện quanh năm, đạt 100%; đường xóm, ấp sạch, không lầy lội vào mùa mưa.

Trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang; điện phủ kín trên địa bàn toàn xã; an ninh, chính trị ổn định. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng được đầu tư xây dựng với đầy đủ trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giải trí của người dân. Nhiều lớp chuyển giao khoa học - công nghệ được mở, người dân áp dụng tiến bộ khoa học vào trồng trọt, chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập. Thu nhập bình quân đầu người của xã tăng dần từng năm, đến nay, đạt hơn 51 triệu đồng/năm.

Nếu trước đây, đời sống của người dân xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng còn gặp nhiều khó khăn, hệ thống giao thông liên ấp là những con đường đá đỏ chưa được đầu tư nâng cấp thì bây giờ đã chuyển biến tích cực. Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu B - Châu Phú Hiệp cho biết: Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định, muốn phong trào XDNTM đạt hiệu quả cao, cần có sự đồng thuận của người dân. Vì vậy, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia thực hiện. Nhờ đó, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí (TC) NTM và được công nhận đạt chuẩn vào tháng 9/2019. Tổng nguồn vốn huy động trong 6 năm thực hiện chương trình XDNTM gần 95 tỉ đồng, trong đó, vốn ngân sách nhà nước hơn 80 tỉ đồng, nhân dân đóng góp gần 14 tỉ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ gần 500 triệu đồng.

Đến nay, đường trục xã, liên xã được nhựa hóa và bêtông hóa đạt gần 100%; 100% tuyến đường trục ấp, liên ấp được cứng hóa; trên 99% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó 66,8% hộ sử dụng nước sạch), thu nhập bình quân gần 43 triệu đồng/người/năm,... Các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục, thông tin truyền thông, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự đều đạt chuẩn theo quy định.

Huy động vốn từ các nguồn lực

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh huy động hơn 55.000 tỉ đồng để thực hiện chương trình. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp hơn 1.000 tỉ đồng; vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp gần 600 tỉ đồng; vốn lồng ghép các chương trình, dự án gần 4.500 tỉ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế hơn 300 tỉ đồng; vốn tín dụng gần 50.000 tỉ đồng; vốn huy động từ cộng đồng dân cư hơn 700 tỉ đồng. Từ nguồn vốn này, tỉnh đầu tư vào các lĩnh vực: Giao thông, giáo dục, môi trường, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà ở.

Đến nay, toàn tỉnh có 96 xã đạt TC giao thông, 161 xã đạt TC thủy lợi, 160 xã đạt TC điện, 108 xã đạt chuẩn về TC trường học, 130 xã đạt TC cơ sở vật chất văn hóa, 156 xã đạt TC kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn, 136 xã đạt TC nhà ở dân cư, 140 xã đạt TC thu nhập, 133 xã đạt TC y tế,...

Đến nay, toàn tỉnh có 89/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngoài ra, các ngành, nghề nông thôn có bước phát triển, góp phần nâng cao đời sống người dân. Công tác dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn tiếp tục được quan tâm thực hiện, góp phần tăng tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo, có 159 xã đạt TC lao động có việc làm. Các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo tiếp tục được triển khai, thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện cho hộ nghèo ổn định đời sống, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, toàn tỉnh còn 7.138 hộ nghèo (chiếm 1,52%), 12.762 hộ cận nghèo (chiếm 2,71%); 150 xã đạt TC hộ nghèo.

Tiếp tục nâng chất

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lạc Tấn - Nguyễn Minh Giám thông tin: Sau khi đạt chuẩn NTM, cả hệ thống chính trị và người dân địa phương tiếp tục chung tay giữ vững và nâng chất các TC. Đặc biệt, xã tập trung các TC về giao thông, môi trường,... nhằm tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Từ đó, góp phần giữ vững danh hiệu xã NTM và hướng tới mục tiêu xã NTM nâng cao.

Đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã cơ bản được hoàn thiện, tuy nhiên, còn một số tuyến đường chưa đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của người dân. Vì vậy, sau khi đạt chuẩn, địa phương tiếp tục thực hiện. Cụ thể, xã tiếp tục đầu tư, nâng cấp, mở rộng 4 tuyến đường (Lộ Đình, Trần Văn Hai, Gò Ông Giang, Nguyễn Văn Thọ), tổng chiều dài hơn 1,5km theo chuẩn NTM nâng cao, với tổng nguồn vốn hơn 1,5 tỉ đồng (nhân dân đóng góp hơn 500 triệu đồng). Ông Huỳnh Văn Bình, ngụ ấp 4, bộc bạch: “Tuyến đường Trần Văn Hai được bêtông hóa và mở rộng khang trang là niềm mong mỏi của người dân nơi đây. Vì thế, khi được tuyên truyền về chủ trương và lợi ích của việc nâng cấp tuyến đường, người dân phấn khởi, đồng thuận hiến đất, góp tiền cùng chính quyền địa phương thực hiện tuyến đường này”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ - Huỳnh Tiết Cương, để giữ vững xã NTM, địa phương tiếp tục củng cố nâng chất các TC đạt nhưng chưa bền vững như môi trường, giao thông, hình thức tổ chức sản xuất; tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, góp công xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng; tranh thủ các nguồn lực đầu tư; kêu gọi các doanh nghiệp tham gia ký kết các hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân... .

Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM tỉnh - Nguyễn Thanh Truyền cho biết: Kế hoạch đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 50% huyện, 75-80% xã đạt chuẩn NTM, 40% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% xã đạt NTM kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu này, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn, trọng tâm là thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác; đẩy mạnh thực hiện liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản; tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ tìm thị trường giải quyết đầu ra cho nông sản; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong XDNTM; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, ngân sách tỉnh cho XDNTM; huy động vốn tín dụng để phát triển sản xuất, dịch vụ, đẩy mạnh vận động đóng góp tài trợ của tổ chức, cá nhân,...

Đến nay, Long An có 89/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) (Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của tỉnh là 83 xã), 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 huyện đạt chuẩn NTM, TP.Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đang chờ quyết định công nhận. Số tiêu chí bình quân/xã là16,6 tiêu chí. Phấn đấu đến cuối 2020, toàn tỉnh có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, bình quân 17 tiêu chí/xã.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết