Tiếng Việt | English

05/07/2018 - 19:15

Không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng

Xử lý tiêu cực, tham nhũng không có vùng cấm - Đó là quan điểm quyết liệt của Đảng ta trong thời gian qua, nhất là những năm gần đây. Từ đó, công tác này được chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, đạt nhiều kết quả toàn diện, tích cực, tạo hiệu ứng, sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế”, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng được cấp ủy Đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nhiều quy định của Đảng, Nhà nước được ban hành nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng vừa để phòng ngừa, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn, vừa là cơ sở nhằm phát hiện, xử lý sai phạm. Nhiều vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm trong các cơ quan nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, công chức”. Thực hiện kiên quyết, nghiêm túc nội dung này sẽ góp phần trị dứt điểm căn bệnh tham nhũng, lãng phí. Sự kiên quyết, nghiêm túc đó phải thể hiện từ người đứng đầu.

Đã đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật để có những biện pháp kiên quyết trong phòng, chống tham nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy hệ thống chính trị. Nếu còn nể nang, né tránh, sợ bị mất lòng thì cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng không thể thành công./.

Sơn Huỳnh

Chia sẻ bài viết