Tiếng Việt | English

30/01/2018 - 02:45

Không quảng cáo và kinh doanh đồ uống có cồn, nước ngọt có ga trong trường học

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 46/CT-TTg về việc tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng, triển khai chương trình sữa học đường; tăng cường vận động thể lực cho trẻ em, học sinh. Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để giáo dục, hướng dẫn về dinh dưỡng và vận động thể lực phù hợp cho trẻ em, học sinh, đặc biệt là cho nhóm tuổi tiền dậy thì và dậy thì; đặc biệt, không quảng cáo và kinh doanh đồ uống có cồn, nước ngọt có ga và các thực phẩm không có lợi cho sức khỏe trong trường học;...

Bộ Y tế tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động dinh dưỡng ở từng địa phương. Chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tập trung đẩy mạnh chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý đối với học sinh mẫu giáo, tiểu học và dinh dưỡng trong bữa ăn gia đình nhằm sớm chấm dứt các thể suy dinh dưỡng, tăng cường phòng, chống các rối loạn chuyển hóa, các yếu tố nguy cơ sức khỏe liên quan đến dinh dưỡng;...

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch và các chương trình tại địa phương, tăng cường đầu tư nhân lực, kinh phí để giải quyết các vấn đề suy dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời, dinh dưỡng trong phòng, chống bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng đối với các nhóm có nguy cơ cao; đề xuất HĐND đưa các chỉ tiêu về dinh dưỡng vào chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương; chỉ đạo tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế và cán bộ thực hiện công tác dinh dưỡng tại cơ sở; tăng cường xã hội hóa huy động nguồn lực và phối hợp liên ngành nhằm thông tin, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý và thực hiện các mục tiêu về dinh dưỡng ở địa phương.

Những năm qua, Việt Nam đạt nhiều kết quả về cải thiện tình trạng dinh dưỡng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm đáng kể, bữa ăn của người dân được bảo đảm hơn về số lượng và chất lượng. Việt Nam thực hiện thành công Mục tiêu Thiên niên kỷ về giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi ở trẻ em sớm hơn dự định. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 46/CT-TTg nhằm góp phần thực hiện các chỉ tiêu về dinh dưỡng của Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới,.../.

Phan Đức Bộ

Chia sẻ bài viết