Tiếng Việt | English

20/09/2017 - 03:15

Khu, cụm công nghiệp - Nền tảng phát triển kinh tế

Qua nhiều năm hình thành và phát triển, các khu, cụm công nghiệp (K,CCN) trên địa bàn tỉnh dần phát huy thế mạnh, thu hút nhiều nhà đầu tư (NĐT). Chính vì thế, vốn đầu tư vào đây liên tục tăng cao, trở thành nền tảng trong quá trình phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được cho biết: Thời gian qua, tỉnh ban hành, cụ thể hóa các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo một số sở, ngành liên quan quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút NĐT.

Đặc biệt, Long An chủ động lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển các K,CCN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, chuẩn bị quỹ đất, sẵn sàng tiếp nhận NĐT. Đến nay, doanh nghiệp (DN) đến đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các K,CCN ngày càng nhiều, trở thành nền tảng vững chắc trong quá trình phát triển KT-XH của tỉnh.

Doanh nghiệp đầu tư và sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp ngày càng nhiều

Toàn tỉnh hiện có 28 KCN với diện tích trên 10.557ha và 34 CCN với diện tích 1.954ha. Theo đánh giá từ UBND tỉnh thì trong tỉnh hiện có nhiều K,CCN đầu tư khá đồng bộ về hạ tầng, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với NĐT.

8 tháng năm 2017, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút đầu tư 83 dự án mới, trong đó có 44 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 39 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư cấp mới 77,4 triệu USD và 3.695 tỉ đồng. Lũy kế từ khi có KCN cho đến hết tháng 8-2017, các KCN thu hút được 1.263 dự án (540 FDI và 723 DDI). Vốn đầu tư (kể cả đầu tư mới và tăng vốn) của các dự án FDI và DDI lần lượt là 3.258 triệu USD và 61.959 tỉ đồng. Tổng hợp từ báo cáo của các công ty hạ tầng thuộc 16 KCN đang hoạt động, diện tích đất công nghiệp chuyển nhượng hoặc cho thuê tính đến hết tháng 8-2017 là 1.911ha; tỷ lệ lấp đầy 68,65%.

Riêng ở các CCN, toàn tỉnh hiện có 36 chủ đầu tư hạ tầng được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư hạ tầng. Đến nay, toàn tỉnh có 16 CCN đang hoạt động (tổng diện tích hơn 827ha), thu hút 499 dự án, thuê lại 526ha trong tổng số 623ha đất công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy hơn 84,3%.

Nền tảng trong phát triển kinh tế

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX tổng kết, đánh giá kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng khá và cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Theo đó, cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực; sức cạnh tranh của DN và chất lượng sản phẩm công nghiệp ngày càng tăng lên; tốc độ phát triển kinh tế bình quân hàng năm của tỉnh giai đoạn 2010-2015 đạt 11,25%; tốc độ tăng trưởng kinh tế theo giá so sánh năm 2010 bình quân đạt 9,7%.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Văn Tiều thông tin: “Việc thu hút đầu tư vào các K,CCN của tỉnh thời gian qua không chỉ tăng về số lượng mà còn tăng mạnh về vốn, chất lượng dự án, phù hợp định hướng chung của tỉnh. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN có nhiều khởi sắc, nhất là đối với các dự án có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến; từ đó, đóng góp rất lớn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tốc độ tăng trưởng đạt 9,05% (kế hoạch 9%). Đặc biệt, 8 tháng của năm 2017, giá trị sản xuất ước đạt 148.771 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng DN, đặc biệt là DN tại các K,CCN”.

8 tháng năm 2017, các KCN có thêm 65 DN mới đi vào hoạt động, nâng tổng số DN đang hoạt động lên 765 dự án/DN; trong đó, có 348 DN/dự án FDI đang hoạt động với tổng số vốn đầu tư thực hiện lũy kế 1,69 tỉ USD và 417 DN DDI với tổng số vốn đầu tư thực hiện lũy kế 16.500 tỉ đồng. điều đáng phấn khởi là DN đi vào hoạt động ngày càng nhiều, từ đó doanh thu cũng như đóng góp vào ngân sách nhà nước của DN ngày càng lớn. 6 tháng đầu năm 2017, DN trong KCN nộp ngân sách hơn 36 triệu USD và 1.112 tỉ đồng.

Theo quy hoạch, đến năm 2020, sau khi rà soát, điều chỉnh, bổ sung, nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, số lượng KCN trên địa bàn tỉnh là 33 (tăng 5 KCN so với hiện tại) tổng diện tích quy hoạch hơn 11.825ha. Việc quy hoạch này nhằm tạo quỹ đất sạch cho DN triển khai đầu tư sản xuất, kinh doanh để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định cho địa phương,... Hiện tại, K,CCN đang hoạt động hoặc có chủ trương đầu tư, liên tục xây dựng và hoàn thiện hạ tầng nhằm thu hút, nâng cao chỉ số hài lòng của NĐT thứ cấp.

Doanh nghiệp đi vào hoạt động ngày càng nhiều, từ đó doanh thu cũng như đóng góp vào ngân sách nhà nước của doanh nghiệp ngày càng lớn

Vận dụng chính sách thu hút đầu tư từ chính quyền tỉnh cùng với sự nhạy bén nắm bắt xu hướng thị trường, KCN Long Hậu (huyện Cần Giuộc) là một trong những KCN trên địa bàn tỉnh thu hút khá nhiều DN đến đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Theo Giám đốc Tiếp thị Kinh doanh - Bùi Lê Anh Hiếu: “Đầu năm 2017 đến nay, KCN Long Hậu tiếp nhận hơn 10 dự án đầu tư mới cùng với 4 dự án mở rộng sản xuất của các DN hiện hữu. Đến nay, KCN Long Hậu thu hút 160 DN thuê đất và nhà xưởng. Hiện tại, Công ty Cổ phần Long Hậu tiếp tục tiến hành các thủ tục để triển khai dự án KCN Long Hậu 3. Long Hậu quyết tâm hoàn thiện hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và thu hút đầu tư, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh”.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được, thời gian qua, hoạt động thu hút đầu tư, công tác quản lý nhà nước về đầu tư được các ngành, địa phương quan tâm thực hiện theo đúng định hướng và mục tiêu của tỉnh.

Từ đó, K,CCN trên địa bàn tỉnh tạo nên giá trị sản xuất công nghiệp ngày càng tăng cao, đóng góp lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thành công bước đầu trong việc xây dựng và phát triển K,CCN mở ra nhiều triển vọng cho tỉnh tiếp tục phát triển các K,CCN gắn liền với việc hình thành các khu vực dịch vụ - đô thị theo hướng văn minh, hiện đại trong thời gian tới.

Long An tiếp tục đầu tư và hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp tại các huyện vùng kinh tế trọng điểm, thực hiện các trục giao thông kết nối với TP.HCM. Đây vừa là giải pháp trước mắt, vừa là giải pháp căn bản lâu dài, tạo thuận lợi cho NĐT trong việc di chuyển và chuyên chở hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo ra giá trị cho xã hội, góp phần cùng tỉnh thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế.

Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo nên giá trị sản xuất công nghiệp ngày càng tăng cao, đóng góp lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục triển khai chủ trương của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh hỗ trợ phát triển DN; kịp thời giải quyết kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy DN phát triển sản xuất, kinh doanh./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết