Tiếng Việt | English

09/08/2020 - 21:10

Khúc giao mùa

Qua mùa phượng vĩ rồi em
Mai người sang phố có đem thu về

Cúc vàng thơm nức ngõ quê
Sao còn sót tiếng ve kêu ngậm ngùi

Mai em về phố có vui
Xa hương bồ kết ủ mùi tóc thơm

Mắt chiều cay ngọn khói rơm
Ngồi mà mong nhớ bữa cơm sum vầy

Gầu thì vẫn đủ một dây
Nước thôi không múc trăng đầy giếng khơi

Mang mùa hạ cũ ra phơi
Xác ve khô lẫn vào lời hát ru

Chia em một nửa chiều thu
Bên mưa có tiếng chim gù vừa rơi./.

Trần Xuân Trường

Chia sẻ bài viết