Tiếng Việt | English

05/02/2020 - 18:47

Khuyến nghị ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích để phòng dịch bệnh

Việc tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích góp phần cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được đồng bộ và hiệu quả.

Việc hạn chế tiếp xúc trực tiếp chỗ đông người góp phần cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được hiệu quả

Việc hạn chế tiếp xúc trực tiếp chỗ đông người góp phần cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được hiệu quả

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An - Huỳnh Cao Chánh mới ký văn bản khuyến nghị ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra diễn biến phức tạp, để hạn chế các hoạt động tập trung đông người, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thông báo, khuyến nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.longan.gov.vn hoặc gửi hồ sơ, nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích với đường dây nóng hỗ trợ 0918 606 969.

Sở này cũng đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, huyện, bộ phận một cửa cấp xã tăng cường hướng dẫn, khuyến nghị tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Qua đó góp phần cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được đồng bộ và hiệu quả./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết