Tiếng Việt | English

06/12/2019 - 14:55

Kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Mẫu giáo Bắc Hòa

Ngày 06/12, Đoàn Đánh giá ngoài về Kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận đạt chuẩn Quốc gia (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An) do Trưởng phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học - Lê Thị Thúy làm trưởng đoàn đến kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Mẫu giáo Bắc Hòa, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh.

Đoàn Đánh giá ngoài làm việc tại Trường Mẫu giáo Bắc Hòa

Năm 2011, Trường Mẫu Giáo Bắc Hòa đạt chuẩn Quốc gia. Năm 2019, trường nằm trong lộ trình công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia.

Thực hiện theo thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non được xem là cơ sở để công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Sau thời gian khảo sát chính thức từ ngày 04 - 06/12, đoàn kết luận trường đạt tiêu chí mức 1: 25/25, tỷ lệ 100%; tiêu chí đạt mức 2: 25/25, tỷ lệ 100%; tiêu chí đạt mức độ 3: 5/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 26,3%. Đồng thời, đoàn kiến nghị trường cần thiết lập lại các hồ sơ, mã hóa, bổ sung minh chứng phù hợp, khoa học; tổ chức thực hiện tốt hoạt động hội đồng trường theo quy định; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học; thiết lập hồ sơ và thực hiện công tác xã hội hóa theo quy định; có kế hoạch bố trí, sắp xếp đồ chơi ngoài trời bảo đảm vui chơi, học tập của trẻ,...

Cơ sở vật chất trường Mẫu giáo Bắc Hòa được đầu tư khang trang

Trên cơ sở đó, đoàn sẽ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời đề nghị UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Được biết, việc đánh giá trường mầm non gồm 5 tiêu chuẩn: Tổ chức và quản lý nhà nước; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non gồm các bước: Tự đánh giá; đánh giá ngoài; công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Việc kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định trường mầm non đạt mức ứng dụng mục tiêu giáo dục từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với cơ quan nhà nước về thực trạng, chất lượng của trường mầm non; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết