Tiếng Việt | English

18/12/2015 - 15:01

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An

Kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới

Tại Tiểu đoàn Bộ binh 1 - Trung đoàn Bộ binh 738, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An do Đại tá Nguyễn Văn Một - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác chuẩn bị đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2016.

 
Đại tá Nguyễn Văn Một - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới

Qua kiểm tra, Tiểu đoàn Bộ binh 1 - Trung đoàn Bộ binh 738 đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, từ nơi ăn, nghỉ đến việc đầu tư củng cố cơ sở vật chất, chuẩn bị thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng đảm bảo phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2016.

Đại diện đoàn kiểm tra, Đại tá Nguyễn Văn Một - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), vì vậy công tác giao nhận quân trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tổ chức 1 đợt, thay vì 2 đợt như những năm trước. Vì vậy, đơn vị phải chuẩn bị tốt hơn nữa về các mặt, đặc biệt là tập trung vào nội dung chất lượng huấn luyện, để kết quả huấn luyện đạt tốt nhất./.

CTV Nguyễn Duy

 

Chia sẻ bài viết