Tiếng Việt | English

07/08/2015 - 17:21

Kiểm tra công tác đặc xá tại Công an tỉnh Long An


Quang cảnh buổi kiểm tra 

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Nguyễn Sơn vừa đến kiểm tra công tác đặc xá năm 2015 tại Công an tỉnh.

Thực hiện công tác đặc xá năm 2015, Công an tỉnh Long An đã triển khai, thực hiện kịp thời theo nội dung kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng xét đề nghị đặc xá, bảo đảm xét đúng người, không để sót, lọt người đủ điều kiện và không xét cho người không đủ điều kiện. Công tác xét đặc xá đã thể hiện được tính khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn, hối cải, tích cực lao động, học tập, cải tạo để sớm tái hòa nhập cộng đồng. Tổng số phạm nhân tính đến ngày Hội đồng xét, đề nghị đặc xá năm 2015 của Trại tạm giam Công an tỉnh và Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện họp xét là 62 phạm nhân. Trong đó, số lượng phạm nhân đủ điều kiện đặc xá là 29 phạm nhân.

Ông Nguyễn Sơn yêu cầu Hội đồng đặc xá Công an tỉnh làm việc khẩn trương, đúng theo quy định của Luật Đặc xá. Các văn bản hướng dẫn, thực hiện công tác đề nghị đặc xá phải công khai, bảo đảm tính chính xác, khách quan, đúng qui định của Nhà nước và thể hiện rõ chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam./.

Yến Trinh

 

Chia sẻ bài viết