Tiếng Việt | English

13/12/2019 - 21:46

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tại huyện Bến Lức

Trong 2 ngày 12 và 13/12, Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục (PCGD) tỉnh Long An đến kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác PCGD, xóa mù chữ năm 2019 trên địa bàn huyện Bến Lức.

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục làm tại huyện Bến Lức

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo PCGD, xóa mù chữ huyện, năm 2019 công tác PCGD, xóa mù chữ tiếp tục được các cấp uỷ Đảng, chính quyền xem là nhiệm vụ trọng tâm. 100% xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Đối với PCGD tiểu học huyện đạt chuẩn mức độ 3 từ năm 2015 đến nay huyện duy trì và nâng cao kết quả đạt chuẩn theo từng năm, tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 97,35%.

Đối với PCGD THCS, huyện nâng được số xã đạt chuẩn mức độ 3 lên 12/15 đơn vị, với tỷ lệ thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 tốt nghiệp THCS trên địa bàn đạt 96,60%. Số đối tượng trong độ tuổi 18 đến 21 có bằng tốt nghiệp THPT, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề tăng theo hàng năm, hiện nay tỷ lệ đạt được là 82,87%.

Đối với công tác xóa mù chữ, huyện có tổng cộng 99,76% số người trong độ tuổi 15-35 biết chữ mức độ 1, gần 95% số người ở độ tuổi 15-60 biết chữ mức độ 2. Huy động 100% người khuyết tật có khả năng học tập vào nhà trường.

Đoàn công nhận huyện Bến Lức đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 tại thời điểm tháng 12/2019. Đồng thời, Đoàn cũng đề nghị huyện tiếp tục củng cố Ban Chỉ đạo PCGD, xóa mù chữ từ huyện đến xã - thị trấn, quan tâm công tác PCGD trong nhà trường, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân./.

Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết