Tiếng Việt | English

19/07/2019 - 19:55

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng vặt

Từ ngày 18 đến 24/6/2019, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1774 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về công tác phòng, chống tham nhũng vặt tiến hành kiểm tra tại 6 đơn vị, địa phương gồm: Đức Huệ, Bệnh viện Đa khoa Long An, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát giao thông, Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản.

Theo báo cáo của đoàn kiểm tra, thời gian qua, các địa phương, đơn vị được kiểm tra đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch số 82 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng vặt; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là công tác phòng, chống tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, lãng phí, nhất là tại các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng được triển khai toàn diện. Các cấp ủy, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Kế hoạch số 82 bước đầu có kết quả tích cực, trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, từng bước tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng cũng được tăng cường, góp phần ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên.

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng chưa được phát huy mạnh mẽ, chưa quan tâm đúng mức đến công tác này, có làm nhưng thiếu trọng tâm, trọng điểm. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao, còn dư luận phản ánh một số cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh./.

Hoàng Anh - Vũ Quang

Chia sẻ bài viết