Tiếng Việt | English

18/10/2019 - 11:23

Kiểm tra công tác thực hiện 'Năm Dân vận chính quyền' tại thị xã Kiến Tường

Sáng 18/10, Đoàn kiểm tra do Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thị xã Kiến Tường về việc triển khai thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” năm 2019.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đánh giá cao việc thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” của thị xã Kiến Tường 

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đánh giá cao việc thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” của thị xã Kiến Tường

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Dân vận Thị ủy Kiến Tường đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” từ tháng 01/2019 đến nay.

Theo đó, các cấp ủy Đảng từ thị xã đến cơ sở tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt “Năm Dân vận chính quyền” gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của tỉnh về triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hệ thống dân vận từ thị xã đến cơ sở hoạt động tích cực, tổ Dân vận các ấp, cụm dân cư, tổ dân phố trên địa bàn được kiện toàn và đi vào hoạt động có nền nếp. Cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Trong đó, nhiều mô hình dân vận đã phát huy được hiệu quả, thật sự đi vào cuộc sống, như: “4 xin, 4 luôn”, “Nghe dân nói, nói dân nghe”, “Gần dân, cùng dân”,...

Công tác hòa giải cơ sở, tiếp công dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã thời gian qua được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, có sự phối hợp của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành. Theo đó, từ tháng 01/2019 đến nay, UBND thị xã Kiến Tường đã tổ chức tiếp 89 lượt công dân, tiếp nhận và giải quyết đúng quy định 102 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đại diện Ban Dân vận Thị ủy Kiến Tường báo cáo về kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”

Đại diện Ban Dân vận Thị ủy Kiến Tường báo cáo về kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”

Bên cạnh đó, các nội dung thực hiện tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn thị xã được triển khai và thực hiện có hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đánh giá cao việc tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện công tác dân vận và "Năm Dân vận chính quyền" của thị xã Kiến Tường, đặc biệt là trong công tác cải các hành chính, chăm lo đời sống của người dân. Đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận của thị xã Kiến Tường trong thời gian tới./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết