Tiếng Việt | English

30/09/2017 - 23:30

Kiểm tra hoạt động Công an cơ sở

Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kiểm tra các hoạt động tại Công an 12 xã, thị trấn thuộc các huyện: Châu Thành, Bến Lức và Thủ Thừa.

Kiểm tra tại Công an xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Long An về tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CA cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), từ ngày 26 đến 28/9/2017, Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kiểm tra các hoạt động tại CA 12 xã, thị trấn thuộc các huyện: Châu Thành, Bến Lức và Thủ Thừa.

 Đoàn tập trung kiểm tra công tác theo dõi tin tố giác tội phạm; vụ, việc về ANTT, an toàn giao thông; quản lý đối tượng; công tác quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ; quản lý cư trú, kinh doanh có điều kiện về ANTT; công tác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về ANTT; chế độ thông tin, báo cáo;...

Đợt kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của CA xã, bảo đảm ANTT tại cơ sở trong thời gian tới./.

 PV

Chia sẻ bài viết