Tiếng Việt | English

06/08/2015 - 15:04

Kiểm tra kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an (CA) và Bộ Y tế vừa đến kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CA tỉnh Long An.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Y tế kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, ngày 24-6-2013, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CA tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá năm 2013; tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Qua triển khai thực hiện, Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CA tỉnh bổ sung nội dung không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế làm việc của đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ,... tuyên truvền sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ gương mẫu thực hiện và vận động những người xung quanh thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Hằng năm, trong đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh lồng ghép tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Nghị định số 176/NĐ-CP, ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như các cơ sở cho thuê lưu trú, kinh doanh karaoke, vũ trường.

Qua kiểm tra, phần lớn các cơ sở đều tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở người thân trong gia đình, khách hàng đến cơ sở quan hệ giao dịch thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá. Tại các cơ sở cho thuê lưu trú, karaoke, vũ trường đều được trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy; treo biển cấm hút thuốc; không có biển quảng cáo, trưng bày bán thuốc lá.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đó là, theo quv định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Nghị định số 176/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, lực lượng xử lý ở địa phương thì chỉ Chủ tịch UBND các cấp, thanh tra, công an mới có thẩm quyền xử phạt. Nhưng số người vi phạm đông, diễn ra trên địa bàn rộng, việc hút thuốc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, bất chợt; để xử phạt được phải bắt tận tay. Trong khi đó, lực lượng có quyền xử phạt rất mỏng, kiêm nhiệm nhiều công việc nên không thể thường xuyên theo dõi, xử phạt được. Việc xử phạt vi phạm hành chính khi hút thuốc lá tại những khu vực cấm thì hầu như chưa được áp dụng. Hiện nay, người sử dụng thuốc lá quá nhiều, trong khi đội ngũ có trách nhiệm giám sát và xử phạt tại nơi công cộng lại rất mỏng. Mặt khác, hiện tại vẫn chưa có chế tài cụ thể trong xử phạt nên việc thực hiện theo luật là rất khó khăn, không răn đe và cảnh cáo được người vi phạm./.

Đan Thy
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích