Tiếng Việt | English

24/10/2019 - 17:55

Kiểm tra thực hiện “Năm dân vận chính quyền” tại huyện Bến Lức

Chiều 24/10, Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy Long An do Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Nguyễn Thị Ngọc Hạnh làm trưởng đoàn có cuộc làm việc tại huyện Bến Lức về thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh tham dự.

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi báo cáo với đoàn kiểm tra về một số nội dung

Nhìn chung, công tác triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo “Năm dân vận chính quyền” 2019 được UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể huyện, xã, thị trấn cụ thể hóa thành kế hoạch gắn thực tế tình hình, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện khá nghiêm túc, bảo đảm tính kịp thời và thường xuyên. Hiệu quả công tác dân vận của Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể có nâng lên, thiết thực chăm lo quyền lợi của nhân dân, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Công tác dân vận năm 2019 của cơ quan nhà nước ở địa phương được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt một số kết quả quan trọng. Huyện xây dựng và tổ chức thực hiện khá hiệu quả một số cơ chế, chính sách liên quan đến sản xuất và đời sống nhân dân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân được giải quyết khá kịp thời, công tác thanh, kiểm tra để tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò tập hợp và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Hiệu quả quản lý, điều hành của nhà nước; thực hiện chế độ công vụ của cán bộ, công chức thông qua công tác cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và cán bộ, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã phục vụ tốt quyền lợi nhân dân có quyền lợi liên quan về thủ tục hành chính, mức độ hài lòng của nhân dân qua khảo sát đạt kết quả cao. Nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chính quyền về công tác dân vận ngày càng nâng cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh yêu cầu huyện làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan

Nổi bật nhất trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” tại huyện là thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền. Qua đó, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được lan tỏa; nhiều mô hình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” được duy trì.

Đến nay, huyện có 7 xã nông thôn mới; phấn đấu cuối năm 2019 có thêm 2 xã (Nhựt Chánh, Tân Bửu). Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhất là cây chanh có nhiều chuyển biến rõ nét.

Công nghiệp, xây dựng có nhiều khởi sắc, giá trị sản xuất tăng cao so với cùng kỳ. Huyện tập trung thực hiện cải cách hành chính trên lĩnh vực thu hút đầu tư, thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp; phát huy mô hình Cà phê doanh nhân, Hội Doanh nhân trẻ,… kịp thời giải quyết những vướng mắc, tạo điều kiện trong sản xuất, kinh doanh.

Huyện duy trì công tác tiếp dân thường xuyên. Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và cấp cơ sở tổ chức tiếp, đối thoại với nhân dân, nhất là về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để người dân nghe, hiểu và đồng thuận với chính quyền. Từ đầu năm đến nay, huyện tiếp nhận trên 600 đơn khiếu nại, phản ánh (không có trường hợp tố cáo tham nhũng), giảm so với cùng kỳ. Ngoài ra, hàng tháng, Chủ tịch UBND huyện tiếp xúc với dân nhất là những hộ dân trong Khu, cụm công nghiệp Nhựt Chánh 1, Nhựt Chánh 2.

Ngoài ra, huyện quan tâm đối với các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đặc biệt quan tâm các gia đình chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo,… trong những dịp lễ, tết. Huyện tiếp tục chỉ đạo việc niêm yết công khai, đầy đủ, đúng quy định trên trang thông tin điện tử huyện, Trung tâm Hành chính công huyện, bộ phận “một cửa” cấp xã; thực hiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành; văn bản ký số trên phần mềm quản lý văn bản;….

Tuy nhiên, một số nội dung công tác cải cách hành chính thực hiện tốt nhưng có nội dung, có mặt hiệu quả chưa cao. Ý thức, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tuy có chuyển biến nhưng tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp chưa được đánh giá cao, nhất là cấp cơ sở;…

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh kết luận tại cuộc kiểm tra

Tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh yêu cầu huyện cần chuẩn bị đầy đủ các bước như khảo sát, tìm hiểu hoàn cảnh của người dân,… trong vùng dự án để khi bồi thường, giải phóng mặt bằng hạn chế được tình trạng khiếu kiện. Huyện cần có đánh giá rút kinh nghiệm đối với những mô hình, nhất là những mô hình liên quan đến an ninh, trật tự; sáng, xanh, sạch, đẹp,…

Ngoài ra, tại cuộc kiểm tra, đại diện lãnh đạo các xã Long Hiệp, Tân Bửu, Thạnh Lợi,… cũng giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các mô hình gắn với cải cách hành chính, thực thi công vụ,…

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh cho rằng, thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019 của huyện có nhiều chuyển biến, nhất là trong công tác tiếp xúc, đối thoại với dân, kịp thời giải quyết những khiếu nại, khiếu nại đông người. Bà đề nghị huyện tiếp tục quán triệt để làm tốt hơn những nội dung của "Năm dân vận chính quyền"./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết