Tiếng Việt | English

22/10/2019 - 17:52

Kiểm tra thực hiện “Năm dân vận chính quyền” tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 22/10, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Long An – Công Hoàng Bạch làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kiểm tra kết quả thực hiện Năm dân vận chính quyền tại Sở Tài nguyên và Môi trường Long An

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận và phương châm hành động “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Trong đó, đã tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đổi mới cơ chế tài chính,...

Các hội nghị của cơ quan được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế, quy định về hội họp. Công tác kiện toàn, tổ chức sắp xếp bộ máy tham mưu giúp việc cho sở, các đơn vị trực thuộc sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả quản lý theo hướng dẫn của cấp trên, phát huy năng lực,sở trường của mỗi công chức, viên chức, người lao động.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An - Nguyễn Tân Thuấn làm việc với đoàn

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, có sự phối hợp chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được xem xét, giải quyết kịp thời. Các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được tập trung rà soát giải quyết dứt điểm.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết còn những khó khăn, hạn chế: Một số kiến nghị của công dân trong lĩnh vực đất đai giải quyết còn chậm; nhiều trường hợp công dân nhiều lần kiến nghị nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm do vướng mắc về cơ chế, quy định của pháp luật…/.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết