Tiếng Việt | English

06/03/2018 - 18:59

Kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại huyện Bến Lức

Ngày 06/3, Đoàn công tác Văn phòng UBND tỉnh Long An do Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Mai Văn Nhiều làm Trưởng đoàn đến kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Bến Lức.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Mai Văn Nhiều đề nghị UBND huyện Bến Lức rà soát các dự án xây dựng không đúng quy định trên địa bàn

Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Mai Văn Nhiều đề nghị UBND huyện Bến Lức rà soát các dự án xây dựng không đúng quy định trên địa bàn

Từ ngày 01/01 - 28/02/2018, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Bến Lức 103 nhiệm vụ. Trong đó, UBND huyện hoàn thành 42 nhiệm vụ (đúng hạn 40, quá hạn 2), 61 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện.

Tại cuộc làm việc, Đoàn công tác cùng UBND huyện tập trung phân tích, làm rõ kết quả những nhiệm vụ hoàn thành và chưa hoàn thành để rút kinh nghiệm, tìm giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch trong từng nhiệm vụ được giao.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Mai Văn Nhiều đề nghị UBND huyện Bến Lức cần quan tâm đến một số vấn đề: Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh và huyện trên địa bàn, kiểm tra các dự án xây dựng không đúng quy định. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)". Đồng thời rà soát lại các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao để bổ sung hoàn thiện báo cáo và gửi về UBND tỉnh.

Tại cuộc làm việc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cũng đề nghị, UBND huyện Bến Lức cần nhanh chóng làm rõ vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh. Vụ việc gây ra nhiều dư luận bức xúc trong thời gian gần đây./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết