Tiếng Việt | English

18/10/2019 - 18:40

Kiểm tra việc thực hiện 'Năm Dân vận chính quyền' tại huyện Thạnh Hóa

Chiều 18/10, Đoàn kiểm tra do Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Thạnh Hóa về việc triển khai thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” năm 2019.

Đại diện Thường trực Huyện ủy Thạnh Hóa báo cáo tình hình triển khai "Năm Dân vận chính quyền" của huyện

Tại buổi làm việc, đại diện ban Dân vận Huyện ủy Thạnh Hóa đã báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện “Năm dân vận chính quyền” từ tháng 01/2019 đến nay.

Nhìn chung, huyện Thạnh Hóa đã tập trung thực hiện công tác “Năm dân vận chính quyền” theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Công tác Dân vận chính quyền từ huyện đến cơ sở đã được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác dân vận được nâng cao. Hệ thống Dân vận từ huyện đến cơ sở hoạt động tích cực. Cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Phong trào thi đua “Dân vận Khéo” tiếp tục được các cấp chính quyền, cơ quan phối hợp triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Người dân tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động; vận động, khai thác nguồn lực đầu tư phát triển; phối hợp giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án theo chương trình đột phá, công trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bảo đảm tiến độ.

Song song đó, UBND huyện Thạnh Hóa cũng tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về cải cách hành chính; chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, một số mô hình có sức lan tỏa nhanh như: “Cán bộ, Đảng viên lắng nghe ý kiến của nhân dân”, “Nâng cao chất lượng hiệu quả công việc”, “Giờ nào việc nấy”,...

Từ tháng 01/2019 đến nay, tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo huyện Thạnh Hóa tiếp nhận là 71 đơn, nội dung của các đơn thư chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: Bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đường thoát nước, lối đi công cộng, bờ ranh, tranh chấp quyền sử dụng đất,... Theo đó, Ban Tiếp công dân đã phối hợp với các ban, ngành liên quan giải quyết được 59/71 đơn thư, số đơn thư còn lại đang trong quá trình xác minh để thụ lý, giải quyết.

Bên cạnh đó, các nội dung xây dựng cơ cấu công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm, ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc; tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,... cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đại diện Ban Dân vận xã Thạnh Phước báo cáo tình hình triển khai công tác "Năm Dân vận chính quyền" tại địa phương

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn kiểm tra trực tiếp góp ý bổ sung, trao đổi và yêu cầu làm rõ thêm một số nội dung của báo cáo: Cần thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; báo cáo rõ hơn về công tác xử lý, giải quyết sai phạm của cán bộ, công chức; nêu rõ các mô hình thực hiện “Năm dân vận chính quyền” ở cơ sở; công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại,tố cáo.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác thực hiện "Năm Dân vận chính quyền" của huyện Thạnh Hóa. Đồng thời, đề nghị huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc, tăng cường đối thoại, lắng nghe các ý kiến đóng góp và giải quyết các kiến nghị của người dân, góp phần hoàn thành tốt “Năm Dân vận chính quyền” năm 2019./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết