Tiếng Việt | English

28/05/2020 - 15:51

Kiến Tường: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra, khảo sát công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Chiều 27/5, Đoàn khảo sát do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Long An - Hoàng Đình Cán làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thị ủy Kiến Tường để nắm tình hình triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp.

Sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Tuyên giáo Thị uỷ đã kịp thời cụ thể hóa và tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy các kế hoạch, công văn chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền - khánh tiết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 trên địa bàn thị xã.

Theo đó, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị uỷ, các ngành trong khối tuyên truyền thị xã đã kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện ở đơn vị, địa phương mình.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể thị xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi, tổ hội, trên các phương tiện thông tin, truyền thanh bằng nhiều hình thức, ứng với từng giai đoạn cụ thể.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã quan tâm chỉ đạo và được triển khai kịp thời, có hiệu quả, giúp nhân dân tiếp cận dễ dàng các khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp. 

Cùng với những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn thị xã vẫn còn một số hạn chế nhất định do  ảnh hưởng của dịch Covid- 19 nên việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng chưa đảm bảo thời gian theo kế hoạch. 

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Hoàng Đình Cán ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng thời định hướng trong thời gian tới trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo thị uỷ Kiến Tường tiếp tục tuyên truyền tập trung, đi vào chiều sâu, định hướng dư luận trước, trong và sau đại hội; theo dõi, phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025;... 

Hoài Phương

Chia sẻ bài viết