Tiếng Việt | English

06/09/2019 - 17:08

Kiến Tường cần tập trung hòa giải, đối thoại, giải quyết tranh chấp ngay từ đầu

Tiếp tục chương trình giám sát, chiều 06/9, HĐND tỉnh Long An tổ chức giám sát tại Thị xã Kiến Tường liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát – Nguyễn Thanh Cang chủ trì cuộc làm việc.

Đoàn HĐND tỉnh Long An giám sát tại thị xã Kiến Tường

Theo báo cáo của UBND thị xã Kiến Tường, tình hình KNTC và kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thị xã ổn định, chủ yếu công dân yêu cầu, kiến nghị.

Từ ngày 01/01/2018 đến nay, trên địa bàn thị xã tiếp nhận 173 đơn (đơn yêu cầu, phản ánh, kiến nghị là 158 đơn; đơn khiếu nại 10 đơn và có 5 đơn tố cáo). So với năm 2017, đơn khiếu nại, tố cáo giảm nhưng tăng về số lượng đơn yêu cầu, kiến nghị, phản ánh.

Về kết quả xử lý đơn, có 3 đơn khiếu nại, 3 đơn tố cáo và 42 đơn kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã. Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND thị xã ban hành thông báo không thụ lý giải quyết đối với 4 đơn khiếu nại, đình chỉ giải quyết đối với 2 đơn và đang ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với 1 đơn; trường hợp 2 đơn tố cáo, UBND thị xã tiến hành ban hành 2 thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo.

Đối với 116 đơn yêu cầu, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, hiện UBND thị xã đã giải quyết xong 108 đơn, còn 8 đơn đang giải quyết theo quy định.

Các ngành chức năng của thị xã giải đáp kiến nghị của đoàn giám sát

Ngoài ra, các ngành chức năng của huyện cũng tiếp nhận và xử lý tốt đơn khi công dân gửi đơn KNTC. Trong đó, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường tiếp nhận 4 đơn, đã xử lý xong 4 đơn; Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Kiến Tường tiếp nhận 39 đơn, đã xử lý xong 2 đơn thuộc thẩm quyền và chuyển các cơ quan có liên quan 37 đơn; Tòa án Nhân dân thị xã Kiến Tường tiếp nhận 4 đơn, đã giải quyết xong 4 đơn; Công an thị xã Kiến Tường tiếp nhận 12 đơn KNTC, trong đó có 2 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và hiện chỉ còn 1 đơn đang trong quá trình giải quyết.

Theo UBND thị xã Kiến Tường, thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được quan tâm giải quyết góp phần cho công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn ổn định, không phát sinh nhiều KNTC. Công tác tiếp nhận, giải quyết KNTC của thị xã Kiến Tường bảo đảm theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật có liên quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết KNTC còn gặp khó khăn khi một số nơi, cán bộ còn hạn chế về trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật về KNTC.

Ngoài ra, theo Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường – Nguyễn Văn Vũ, tại địa phương còn gặp phải khó khăn khi có một số trường hợp khiếu nại đã được giải quyết từ cấp cơ sở đến thị xã, tỉnh, Trung ương nhưng các hộ này không đồng ý và lại tiếp tục tiến hành việc khiếu nại từ đầu khiến địa phương gặp nhiều khó khăn trong giải quyết.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát – Nguyễn Thanh Cang phát biểu tại cuộc giám sát

Tại cuộc giám sát, các đại biểu trong đoàn và các ngành chức năng của huyện cũng tập trung làm rõ nhiều vấn đề, đặc biệt là các vụ việc KNTC đã được giải quyết nhưng người công dân vẫn tiếp tục KNTC.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát – Nguyễn Thanh Cang khẳng định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tại thị xã Kiến Tường được thực hiện khá tốt, góp phần kéo giảm được tình hình KNTC.

Ông đề nghị thị xã Kiến Tường tiếp tục làm tốt công tác hòa giải đối thoại, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ đầu nhằm hạn chế tình trạng KNTC. Trong giải quyết KNTC, người đứng đầu cần tổ chức tiếp xúc, đối thoại với công dân để tìm giải pháp giải quyết KNTC. Đối với đội ngũ làm công tác tiếp nhận, giải quyết KNTC, thị xã cần quan tâm, thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao chất lượng phục vụ cho công tác giải quyết KNTC, tạo lòng tin cho công dân. Đồng thời, ông cũng đề nghị các ngành chức năng của thị xã làm tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế tình trạnh KNTC./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết