Tiếng Việt | English

25/01/2018 - 10:42

Kiến Tường: Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả

Ngày 24/01, Phó bí thư Thị ủy Kiến Tường, tỉnh Long An - Nguyễn Phú Kiểm chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017

Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017

Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2017, có 11 đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh (TSVM), 3 đảng bộ TSVM tiêu biểu, 20 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đạt chi bộ TSVM tiêu biểu, trong đó có 1 chi bộ TSVM tiêu biểu 5 năm liền. Toàn thị xã có 1. 849 đảng viên (ĐV), trong đó có 1.686 ĐV được đánh giá, 1.583 ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, 249 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 94 ĐV hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2017, Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường quan tâm quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, quy định và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp triển khai, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và có những chuyển biến tích cực.

Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường tặng giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM tiêu biểu năm 2017; tặng giấy khen cho 11 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017); khen thưởng 6 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017,...

Hoài Phương

Chia sẻ bài viết