Tiếng Việt | English

15/05/2019 - 13:45

Kiến Tường: Khai mạc Hội thi Kể chuyện về Bác

Sáng 15/5, Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức khai mạc Hội thi kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp thị xã năm 2019.

Thí sinh đơn vị xã Tuyên Thạnh trình bày phần thi kể chuyện

Thí sinh đơn vị xã Tuyên Thạnh trình bày phần thi kể chuyện

Đây là lần đầu tiên thị xã Kiến Tường tổ chức Hội thi kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thị xã. Hội thi lần này có sự tham gia của 44 thí sinh đạt thành tích xuất sắc nhất trong hội thi tại cơ sở. Mỗi thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: Đề cương, kể chuyện và bốc thăm trả lời câu hỏi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội thi nhằm tạo sự lan tỏa sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời giúp cấp ủy, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thị xã nhận thức đầy đủ hơn về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; làm cơ sở để chỉ đạo thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bí thư Thị ủy Kiến Tường – Nguyễn Minh Lâm tặng hoa và quà cho các thí sinh

Bí thư Thị ủy Kiến Tường – Nguyễn Minh Lâm tặng hoa và quà cho các thí sinh

Phát biểu khai mạc hội thi, Bí thư Thị ủy Kiến Tường – Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là nhiệm vụ trước mắt nhưng cũng vừa là nhiệm vụ lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu của Đảng ta là phải gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện.

Theo chương trình, hội thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/5/2019. Sáng ngày 17/5, Ban Thường vụ Thị ủy sẽ tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và tổng kết hội thi./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết