Tiếng Việt | English

08/11/2018 - 21:37

Kinh phí khuyến công hỗ trợ hộ sản xuất bánh tráng trộn bằng máy trộn ngang

Trung tâm Khuyến công vừa phối hợp Phòng Kinh tế TP.Tân An, tỉnh Long An, hộ kinh doanh bánh tráng trộn Cô Út trình diễn và nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy trộn ngang trong sản xuất bánh tráng trộn”. Hộ kinh doanh bánh tráng trộn Cô Út thuộc phường Khánh Hậu, do ông Bùi Thanh Liêm làm chủ.

Đại biểu tham quan, nghiệm thu máy trộn ngang trong sản xuất bánh tráng trộn 

Đây là một trong những đề án khuyến công sử dụng nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2018. Đề án được thực hiện từ tháng 8/2018 đến nay với tổng kinh phí là 77 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 38,5 triệu đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của cơ sở.

Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến công - Phạm Văn Hường, nguồn kinh phí khuyến công dành hỗ trợ máy trộn ngang trong sản xuất bánh tráng trộn nhằm động viên cơ sở tạo ra sản phẩm chế biến an toàn thực phẩm. Qua đó, giúp người tiêu dùng an tâm khi sử dụng và tiến tới mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết