Tiếng Việt | English

Tái đàn chăn nuôi gắn với phòng, chống dịch bệnh

Long An vừa là cửa ngõ các tỉnh, thành Tây Nam bộ, giáp ranh TP.HCM, vừa là nơi có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn.