Tiếng Việt | English

25/12/2015 - 05:07

Kinh tế hợp tác có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp

Ngày 24-12-2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tổ chức hội nghị “Tổng kết hoạt động kinh tế hợp tác trong nông nghiệp và sơ kết tình hình thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản năm 2015”.


Nông dân sản xuất hiệu quả khi tham gia HTX

Thời gian qua, cùng với các thành phần kinh tế khác, sự phát triển của kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh, nòng cốt là hoạt động của các mô hình tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó, nhiều mô hình THT, HTX đa ngành nghề giúp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho HTX và thành viên.

Tính đến tháng 12-2015, toàn tỉnh có 67 HTX nông nghiệp với hơn 1.400 thành viên (trong đó có 13 HTX ngưng hoạt động, thành lập mới 10 HTX năm 2015), trên 1.200 THT nông nghiệp và 2 liên hiệp HTX với 9 thành viên liên kết. Ngành nghề hoạt động của các HTX khá đa dạng, gồm dịch vụ nông nghiệp (làm đất, bơm nước, thu hoạch lúa), mua bán vật tư nông nghiệp, nông sản, tham gia sản xuất rau an toàn, lúa, thanh long, chanh, khoai mỡ, chăn nuôi gia súc, gia cầm,…

Các HTX đều thực hiện vai trò cầu nối cho thành viên về các dịch vụ như cung ứng giống, cây trồng, vật tư nông nghiệp theo hình thức mua chung, bán chung, chia sẻ kỹ thuật, liên kết sản xuất, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm. Từ thực tế phát triển kinh tế hợp tác, tại hội nghị, đại diện các HTX, THT chia sẻ thuận lợi, khó khăn trong hoạt động, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng định hướng kinh doanh, sản xuất phù hợp, từng bước thích nghi với cơ chế thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu đạt mục tiêu phát triển THT, HTX nông nghiệp gắn với vùng chuyên canh sản xuất và xây dựng nông mới.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Nguyễn Thanh Truyền cho rằng: Trong thời gian qua, việc tham gia tổ chức sản xuất theo cánh đồng lớn (CĐL) đã đem lại hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời, tổ chức sản xuất theo CĐL đã thúc đẩy phát triển các hình thức liên kết hợp tác (HTX, THT) kiểu mới trong sản xuất hiện nay.

Tuy nhiên, kết quả tổ chức sản xuất theo CĐL vẫn còn quá thấp so với hiện trạng sản xuất và quy hoạch phát triển. Diện tích CĐL về trồng lúa mới chiếm 4,3% diện tích lúa Đông Xuân toàn tỉnh và chiếm 20,7% diện tích quy hoạch vùng lúa chất lượng cao. Vì vậy mục tiêu trong năm 2016 của Ngành là tập trung ưu tiên chú trọng xây dựng, phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp, nhất là hình thức HTX trên các vùng quy hoạch của tỉnh. Tạo điều kiện hỗ trợ ho HTX, THT tham gia được nhiều khâu trong chuỗi giá trị nông nghiệp nhằm nâng cao lợi nhuận, thu nhập, hiệu quả sản xuất kinh doanh./.

Lê Huỳnh

Chia sẻ bài viết