Tiếng Việt | English

09/07/2018 - 11:59

Kinh tế tập thể khởi sắc

Thời gian qua, hoạt động của nhiều hợp tác xã (HTX) có những chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực. Một số mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa được hình thành và phát triển, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Hải cho biết: “Để kinh tế tập thể (KTTT) ngày càng đổi mới, thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh tập trung triển khai hiệu quả các chính sách của Nhà nước về khuyến khích phát triển HTX: Giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; tạo điều kiện cho HTX tham gia các chương trình, dự án phát triển KT-XH ở địa phương, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia về lao động, việc làm; hỗ trợ thành lập HTX, giúp HTX vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ nhằm sản xuất sản phẩm chất lượng cao,...”.

Nhờ sự quan tâm của tỉnh và sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn. Ảnh: Mai Hương

Tính từ đầu năm đến tháng 6/2018, toàn tỉnh Long An thành lập mới 30 HTX (29 HTX nông nghiệp, 1 HTX tiểu thủ công nghiệp) với tổng vốn điều lệ trên 25 tỉ đồng, có 404 thành viên tham gia góp vốn. Các HTX nông nghiệp thành lập mới chủ yếu sản xuất thanh long, rau, lúa, gia cầm, thủy sản.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 198 HTX với 49.761 thành viên; trong đó có 147 HTX nông nghiệp, 19 quỹ tín dụng nhân dân, 18 HTX giao thông - vận tải, 2 HTX xây dựng, 7 HTX tiểu thủ công nghiệp và 5 HTX khác, với tổng số vốn điều lệ HTX đăng ký trên 287 tỉ đồng.

Ngoài việc phát triển về số lượng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX cũng được nâng cao như HTX Rau an toàn Phước Hòa, HTX Thanh long Tầm Vu, HTX Nông nghiệp Gò Gòn,... đã khẳng định hiệu quả trong việc tổ chức lại sản xuất cho xã viên và người dân.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Gò Gòn - Trương Hữu Trí chia sẻ: “Những năm gần đây, HTX xây dựng được cánh đồng lớn, đưa các mô hình mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, cung cấp dịch vụ đầu vào theo phương thức trả chậm cho thành viên. Ngoài ra, để sản phẩm của HTX được người tiêu dùng biết đến, HTX thực hiện dự án đưa thương hiệu lúa giống, gạo của HTX ra thị trường. Mỗi năm, HTX cung ứng ra thị trường hàng trăm tấn gạo, lúa giống chất lượng cao. Đặc biệt, HTX duy trì, phát huy được mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, tạo đầu ra nông sản ổn định, giúp nông dân có lợi nhuận cao, an tâm sản xuất. Nhờ vậy, số lượng thành viên tham gia HTX ngày càng tăng”.

Góp phần xây dựng nông thôn mới

Giám đốc HTX Thanh long Mỹ Bình (huyện Tân Trụ) - Hoàng Đình Thượng cho biết: “Thời gian qua, HTX luôn được lãnh đạo địa phương quan tâm, hỗ trợ. Đây cũng là HTX kiểu mới đầu tiên được thành lập trên địa bàn huyện và hứa hẹn phát triển quy mô trong tương lai. KTTT phát triển đúng hướng sẽ tác động, góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của nông dân để sản xuất hiệu quả, cùng địa phương xây dựng nông thôn mới”.

Hợp tác xã Thanh long Mỹ Bình góp phần trong xây dựng thành công xã nông thôn mới

Hợp tác xã Thanh long Mỹ Bình góp phần trong xây dựng thành công xã nông thôn mới

KTTT, trong đó nòng cốt là mô hình HTX kiểu mới càng được quan tâm, tạo điều kiện phát triển đúng hướng và hiệu quả hơn sẽ đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: “Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện thành lập mới các HTX ở các ngành, lĩnh vực, địa bàn có nhu cầu; khuyến khích phát triển HTX ở các lĩnh vực, ngành nghề dịch vụ phục vụ cộng đồng dân cư ở nông thôn; chú trọng xây dựng nhiều mô hình HTX kiểu mới, hoạt động hiệu quả gắn với thực hiện tiêu chí số 13 trong xây dựng xã nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020; củng cố và phát triển đa dạng các hình thức kinh tế hợp tác trong các lĩnh vực, địa bàn khi có đủ điều kiện, có định hướng phát triển nâng lên thành lập HTX; tập trung củng cố các HTX hoạt động trung bình và yếu, kém, có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, mở rộng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ liên doanh, liên kết giữa các HTX và giữa HTX với doanh nghiệp để cùng phát triển nhằm đưa phong trào KTTT của tỉnh ngày càng phát triển”./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết