Tiếng Việt | English

Nâng cao nhận thức của cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu

Trung tâm Môi trường và Phát triển nguồn lực cộng đồng tổ chức lễ thỏa thuận tài trợ dự án “Tăng cường năng lực truyền thông nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long".