Tiếng Việt | English

Khởi công xây dựng Nhà máy thép Toàn Thắng – LA

Tại Khu công nghiệp Phúc Long, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Công ty Cổ phần thép Toàn Thắng - LA tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà máy 200.000 tấn/năm.