Tiếng Việt | English

Ứng phó với dịch tả heo châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả heo châu Phi nhằm tăng cường các giải pháp chống dịch.