Tiếng Việt | English

Năm 2020, ngành Nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 1,5%

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An tổ chức hội nghị “Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020”.