Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh đối thoại với công nhân và doanh nghiệp năm 2017

Ngày 27/5, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh có cuộc đối thoại với công nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong hoạt động “Tháng Công nhân” và “Tháng An toàn Vệ sinh lao động”.