Tiếng Việt | English

9 tháng năm 2019: Thương mại biên giới tăng trưởng trên 85% so cùng kỳ

Thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Long An, 9 tháng năm 2019, kim ngạch xuất, nhập khẩu theo hợp đồng thương mại của tỉnh đạt trên 10,2 triệu USD, tăng 85,8% so cùng kỳ năm 2018.