Tiếng Việt | English

Doanh nghiệp Hồng Kông tìm hiểu cơ hội kết nối giao thương nông sản Long An

Sở Công Thương tỉnh Long An phối hợp đoàn Tham tán thương mại tại Hồng Kông - Trung Quốc, đoàn doanh nghiệp Hồng Kông tìm hiểu cơ hội kết nối giao thương hàng nông sản.