Tiếng Việt | English

Đức Hòa: Người dân bắt đầu mua sắm chuẩn bị tết

Sở Công Thương tỉnh Long An, Cục Quản lý thị trường có cuộc làm việc với UBND huyện Đức Hòa, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý các chợ về kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.