Tiếng Việt | English

Kết nối tiêu thụ nông sản vào Chợ nông sản Thạnh Hóa và San Hà FoodStore

Sở Công Thương Long An vừa làm việc với doanh nghiệp để xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh.