Tiếng Việt | English

Đức Hòa tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Huyện Đức Hòa cố gắng khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao đất thực hiện dự án, tạo quỹ đất sạch thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần phát triển KT-XH địa phương.