Tiếng Việt | English

Long An cấp bách chống dịch tả heo Châu Phi

Tỉnh Long An xảy ra 2 ổ dịch tả heo Châu Phi, nguy cơ lây lan các địa phương khác rất cao. Trước tình trên, UBND tỉnh triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch.