Tiếng Việt | English

Hàng gian, hàng giả - hậu quả khôn lường

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh, hiện nay, lượng hàng giả, hàng nhái trên thị trường ngày càng nhiều và đang có dấu hiệu gia tăng.