Tiếng Việt | English

Long An: Các khu công nghiệp có 875 doanh nghiệp hoạt động

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Long An, trong 6 tháng đầu năm 2019, tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có thêm 11 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.