Tiếng Việt | English

Doanh nghiệp hài lòng về biện pháp cải thiện PCI

Phóng viên Báo Long An ghi nhận ý kiến của nhà đầu tư, doanh nghiệp nhỏ và vừa bày tỏ quan điểm của họ về những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành trong cải thiện chỉ số PCI.