Tiếng Việt | English

UBND tỉnh Long An đối thoại gần 100 doanh nghiệp tại Đức Hòa, Đức Huệ

Hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Đức Hòa, Đức Huệ, tỉnh Long An dự Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì.