Long An: Thu hút 22 dự án mới trong quí I/2017

Trong quí I/2017, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An thu hút 22 dự án mới, trong đó có 11 dự án FDI và 11 dự án DDI với tổng vốn đầu tư cấp mới 19,3 triệu USD và 1.488 tỉ đồng.