Chất lượng hàng hóa-tiêu chí hàng đầu

Theo đánh giá của Sở Công Thương, hiện nay, hầu hết doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh ngày càng chú trọng chất lượng hàng hóa, mặt hàng xuất khẩu ngày càng phong phú...