Tiếng Việt | English

Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn vẫn còn vi phạm bảo vệ môi trường

Chiều ngày 21/5, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Cang làm Trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An.