Cần Giuộc: Làm cho doanh nghiệp khi đến đầu tư

Cần Giuộc là một trong những huyện trọng điểm về phát triển kinh tế của tỉnh Long An, tiếp giáp với TP. HCM, có đường giao thông thủy-bộ thuận lợi.