Tiếng Việt | English

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản

Thời gian qua, ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản của tỉnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất nguyên liệu và thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường xuất khẩu.