Khu, cụm công nghiệp - Nền tảng phát triển kinh tế

Qua nhiều năm hình thành và phát triển, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh dần phát huy thế mạnh, thu hút nhiều nhà đầu tư. Chính vì thế trở thành nền tảng trong quá trình phát triển KT-XH của tỉnh nhà.