Nhà máy lọc dầu Dung Quất bắt đầu bảo dưỡng tổng thể lần 3

Lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết bắt đầu từ ngày 05/6, Nhà máy lọc dầu Dung Quất dừng sản xuất để triển khai đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 3.