Tiếng Việt | English

UBND tỉnh Long An phê duyệt 3 đề án khuyến công địa phương đợt 2/2018

UBND tỉnh Long An vừa quyết định phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương đợt 2 năm 2018 với kinh phí 208,5 triệu đồng.