Tiếng Việt | English

Nhiều cơ hội đối với ngành da giày Việt Nam trong năm 2018

Ngành da giày có cơ hội được hưởng lợi từ sự dịch chuyển đơn hàng từ thị trường Trung Quốc do họ có xu hướng chuyển dịch sang sản xuất các sản phẩm công nghệ cao.