Tiếng Việt | English

Tháng 10/2018: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 1,03%

Tháng 10/2018, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tỉnh Long An tăng 1,03% so với tháng trước, tăng 14,2% so cùng kỳ; lũy kế 10 tháng năm 2018 tăng 16,01% so cùng kỳ năm 2017 (tăng 16,1%).