Tiếng Việt | English

Xâm nhập mặn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng trở lại

Theo Tổng cục Thủy lợi, ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn đến sản xuất vụ Đông Xuân là khoảng 35.800ha, tương đương 2,3% diện tích gieo trồng; 80.700 hộ dân đang gặp khó khăn về nước sinh hoạt.