Tiếng Việt | English

Nỗ lực thực hiện các công trình trọng điểm về giao thông

Thời gian qua, tỉnh tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Đến nay, Đường tỉnh 830 cơ bản thông tuyến, Đường Vành đai TP.Tân An đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.