Tiếng Việt | English

Nước về vùng hạ

Thời gian qua, hàng loạt công trình cung cấp nước sạch được thực hiện, tập trung tại những xã vùng hạ của 3 huyện: Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ, tỉnh Long An đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho người dân...