Tiếng Việt | English

Sở Tài nguyên và Môi trường Long An kiểm tra công tác xử lý rác thải

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An - Võ Minh Thành kiểm tra tình hình xử lý rác thải tại địa bàn các huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường.