Tiếng Việt | English

Vì môi trường sống xanh, sạch, đẹp

Bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, người dân trên địa bàn tỉnh chung tay cùng chính quyền xây dựng, bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp, góp phần mang lại diện mạo mới cho địa phương.