Cần Giuộc: Công bố đổi tên 37 tuyến đường

Ngày 25/7, UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức công bố Quyết định đổi tên một số tuyến đường của các xã trên địa bàn huyện.