Tiếng Việt | English

Bến Lức kiên quyết không để phát sinh nợ mới trong xây dựng cơ bản

Năm 2018, dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản phân bổ trên địa bàn huyện Bến Lức trên 138 tỉ đồng, bằng 174,8% so năm 2017.