Tiếng Việt | English

Phường 6, TP.Tân An: 20 năm hình thành và phát triển

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, từ một địa phương còn nhiều khó khăn của thị xã Tân An (nay là TP.Tân An), phường 6 có nhiều thay đổi, từng bước khẳng định là một trong những trung tâm đô thị hiện đại của TP.Tân An.