Tiếng Việt | English

Long An: Bảo đảm an toàn cho các hầm đất khai thác xong

Sau đợt giám sát của HĐND tỉnh, phần nào giải tỏa được vấn đề trên. Số hầm đất được khai thác, sử dụng và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống, cảnh báo đuối nước ngày càng nhiều hơn.