Công ty Thành Tài bao giờ mới hết ô nhiễm?

Mặc dù bị ngành chức năng xử phạt hành chính về hành vi làm ô nhiễm môi trường nhưng đến nay, Công ty Cổ phần Môi trường xanh Thành Tài vẫn chưa khắc phục, thậm chí tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm liền.