Thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường

Công tác thu gom rác thải trên địa bàn tỉnh Long An luôn được các cấp lãnh đạo và người dân quan tâm thực hiện nghiêm túc. Ngay khi có thông tin phản ánh từ người dân, các cấp, các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt xử lý.