Tiếng Việt | English

Cụm dân cư ấp 2, xã Mỹ An sắp có nước hợp vệ sinh để sử dụng

Người dân Cụm dân cư ấp 2, xã Mỹ An sắp có nước hợp vệ sinh để sử dụng