Tiếng Việt | English

Thị xã Kiến Tường vươn lên xứng tầm đô thị trung tâm vùng Đồng Tháp Mười

Phát huy truyền thống cách mạng, trải qua 5 năm xây dựng và phát triển, cả hệ thống chính trị và nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An với tinh thần sáng tạo và ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách...