Tiếng Việt | English

Long Sơn: Nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Những năm qua, nông dân xã Long Sơn, huyện Cần Đước mạnh dạn đầu tư và đưa nhiều giống cây, con mới vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.