Tiếp tục “giải cứu” đàn heo thịt

Trước tình trạng giá heo hơi sụt giảm, khó khăn trong đầu ra khiến người chăn nuôi điêu đứng. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, người chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh lỗ khoảng 40-45 tỉ đồng.