Tiếng Việt | English

Bình Trinh Đông: Hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

Đến Bình Trinh Đông những ngày này không khó để nhận ra sự đổi thay. Qua 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các tuyến đường trục xã, liên xã được trải nhựa, tráng bêtông rộng rãi, sạch đẹp