Chung tay cứu lúa

Mấy ngày qua, do mưa, bão cộng với lũ đầu nguồn đổ về nên mực nước trên các tuyến kênh ở 2 huyện đầu nguồn Tân Hưng, Vĩnh Hưng, tỉnh Long An lên nhanh, nhiều diện tích bị mất trắng.