Tiếng Việt | English

Thủ Thừa: Nhà vườn tất bật chăm sóc hoa tết

Những năm gần đây, nhiều nông dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đầu tư trồng hoa phục vụ thị trường tết. Hiện nay, các nhà vườn tất bật vào vụ hoa tết.