Thử nghiệm mô hình sinh sản ếch giống Thái Lan

Ngày 15/11, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học thị xã Kiến Tường nghiệm thu đề tài “Thử nghiệm mô hình sinh sản ếch giống Thái Lan theo quy mô nông hộ tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An”.