Tiếng Việt | English

Hưng Thạnh nỗ lực nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

Được UBND tỉnh công nhận danh hiệu xã nông thôn mới năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An không ngừng nỗ lực duy trì, giữ vững và nâng chất các tiêu chí để được tái công nhận.