Tiếng Việt | English

Thanh long trước ảnh hưởng của Covid-19: Những vấn đề đặt ra

Do ảnh hưởng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) , nhóm ngành hàng bị ảnh hưởng nhiều, nặng nề nhất là thanh long, chanh và mít.