Tiếng Việt | English

Giá thịt lợn hơi sẽ xuống 70.000 đồng mỗi kg kể từ ngày 01/4

Tốc độ tái đàn lợn trên cả nước đang rất nhanh, tăng 2 triệu con, hiện tổng đàn lợn cả nước khoảng 24 triệu con; cuối quý 3 đầu quý 4 có thể đạt tổng đàn như trước khi bị dịch tả lợn châu Phi.