Tân Thạnh thành lập 216 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 7/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Đỗ Hữu Lâm đến huyện Tân Thạnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X).