Tân Hưng bắt đầu thu hoạch lúa Đông Xuân

Số diện tích gieo sạ sớm ở các xã vùng cao, khu vực có hệ thống đê bao, nông dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An bắt đầu thu hoạch với năng suất và giá cả ổn định, lợi nhuận bình quân từ 10-15 triệu đồng/ha.