Tiếng Việt | English

Long An: Hiệu quả từ mô hình vườn ươm cây con

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Long An tổng kết “Mô hình vườn ươm cây con giai đoạn 2017 - 2020” tại Hợp tác xã Phước Hòa, xã Phước Vân, huyện Cần Đước.