Tiếng Việt | English

Bình Hòa Trung đẩy mạnh sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao

Là xã thuần nông, xã Bình Hòa Trung, chú trọng công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật giúp nông dân sản xuất ngày càng hiệu quả. Đến nay, toàn xã xây dựng được 600ha lúa chất lượng cao...