Tiếng Việt | English

Long An: Vụ Đông Xuân 2017-2018 đạt sản lượng trên 1,4 triệu tấn

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần chủ trì hội nghị sơ kết sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân 2017-2018 và triển khai kế hoạch vụ Hè Thu 2018.