Tiếng Việt | English

Chuyên gia: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt từ 2-3%

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Bích Lâm - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 có thể đạt từ 2-3%.