Tiếng Việt | English

Long An lấy ý kiến về việc thành lập Hội các doanh nghiệp xuất khẩu gạo

Phó Giám đốc Sở Công Thương - Dương Văn Hoàng Hoanh cho biết, cuộc làm việc nhằm lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp về việc tổ chức thành lập Hội doanh nghiệp xuất khẩu gạo Long An.