Tiếng Việt | English

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Ngày 23/5, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) phối hợp Sở Công Thương, Ban quản lý Khu kinh tế gặp gỡ với doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.