Tốc độ xử lý nợ xấu chậm do vướng ở tài sản bảo đảm?

Chuyên gia cho rằng, tốc độ xử lý nợ xấu thời gian vừa qua chậm có phần nguyên nhân do khâu xử lý tài sản bảo đảm gặp nhiều vướng mắc.