Tiếng Việt | English

Tái cơ cấu thị trường để tiêu thụ thanh long

Toàn tỉnh Long An có gần 12.000ha thanh long. Hiện tại, thanh long đang vào vụ thu hoạch nhưng tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.