Tiếng Việt | English

Nhịp chợ trở lại bình thường sau tết

Những ngày Tết Cổ truyền đã kết thúc, nhịp sống của người dân đang trở lại bình thường.Tại nhiều chợ trên địa bàn tỉnh, tiểu thương cũng trở lại mua bán, các mặt hàng rau xanh và thủy sản luôn đắt hàng.