Tiếng Việt | English

Long An: Có 8 thị trường xuất khẩu trên 100 triệu USD

Toàn tỉnh hiện có gần 800 doanh nghiệp tham gia xuất, nhập khẩu đến hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với các loại hàng hóa.