Tiếng Việt | English

15/05/2018 - 20:57

Kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm

Hưởng ứng Tháng hành động vì An toàn thực phẩm (ATTP) năm 2018, từ ngày 19/4 đến ngày 15/5/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh Long An tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm trên địa bàn huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An.

Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm

Tại các điểm đến, đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của chủ sở hữu và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; hồ sơ công bố phù hợp quy định ATTP với những sản phẩm phải công bố; nhãn sản phẩm, thực phẩm; tài liệu, hồ sơ đăng ký quảng cáo; phiếu kiểm nghiệm định kỳ; điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, con người;...

Đoàn còn kiểm tra quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm; nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn tổ chức lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 được triển khai với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”

Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong quản lý nhà nước về ATTP. Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP; đề xuất cấp trên giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh.

Tháng hành động vì ATTP năm 2018 được triển khai với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”. Do đó, đoàn lồng ghép tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về ATTP nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo đảm ATTP./.

Ngọc Mận – Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết