Tiếng Việt | English

30/10/2017 - 13:59

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp, khu phố

Kỳ 1: Còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chất lượng sinh hoạt và hoạt động của các chi bộ ấp, khu phố (gọi chung là ấp) không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nội dung sinh hoạt của một số chi bộ vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả hoạt động chưa cao.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Nội dung sinh hoạt cụ thể, sát thực tế giúp chi bộ nâng cao hiệu quả hoạt động, từng đảng viên thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dù đảng viên ít nhưng Chi bộ ấp Rọc Đô, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng luôn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết (Trong ảnh: Công trình cầu KT4-5 do chi bộ phối hợp Chi hội Phụ nữ ấp vận động xây dựng)

“Tình trạng này là do một số cấp ủy cơ sở chưa quán triệt kỹ các quyết định, quy định, hướng dẫn của tỉnh, huyện, nhất là Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU, ngày 09/7/2012, của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ, dẫn đến một số chi bộ ấp gặp khó khăn, lúng túng trong quá trình thực hiện” - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Đoàn Văn Sử cho biết.

Chưa kiện toàn bộ máy tổ chức

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trước hết, phải củng cố, kiện toàn chi ủy, chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Tuy nhiên, một số địa phương chưa thật sự coi trọng việc thực hiện công tác này. Trên địa bàn tỉnh vẫn còn ấp chỉ có 1 đảng viên (ĐV), phải tăng cường ĐV ở xã về sinh hoạt. Có nơi, do số lượng ĐV ít (dưới 9 người), không thành lập được chi ủy, chi bộ chỉ có bí thư hoặc bí thư, phó bí thư. Cũng có ấp, ĐV chủ yếu là cán bộ hưu trí, tuổi cao, sức yếu, ít ĐV trẻ nên việc phân công nhiệm vụ cho ĐV gặp không ít khó khăn.

Bí thư Chi bộ ấp Nước Trong, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Thành Luôn cho biết: “Trước đây, do gặp khó trong công tác phát triển Đảng, chi bộ chỉ có 8 ĐV nên chưa thành lập được chi ủy. Sau khi Đảng ủy xã phân công 6 ĐV từ chi bộ cơ quan xã về tham gia sinh hoạt tại ấp, chi bộ từng bước củng cố hoạt động. Theo đó, chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, tập trung phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của từng ĐV, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

Muốn kiện toàn bộ máy tổ chức thì phải làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển ĐV. Dù được các cấp ủy Đảng quan tâm thực hiện nhưng thời gian qua, công tác này vẫn chưa chuyển biến mạnh. Hàng năm, hầu hết địa phương trong tỉnh đều hoàn thành chỉ tiêu phát triển ĐV, có nơi vượt rất cao so với nghị quyết. Tuy nhiên, nguồn phát triển ĐV chủ yếu là từ cán bộ, viên chức làm việc ở ban, ngành cấp xã và lực lượng giáo viên; còn với nông dân sản xuất giỏi, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên ở các ấp, một số nơi vẫn chưa phát triển được.

Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thạnh Hóa - Phạm Văn Rốp, hội viên của các hội, đoàn thể ở ấp đa phần đều lớn tuổi hoặc không đủ chuẩn về trình độ học vấn nên không đủ điều kiện xem xét kết nạp vào Đảng; thanh niên có trình độ học vấn, có sức khỏe thì đang đi học, đi làm xa, không còn ở địa phương. Điều này khiến cho công tác phát triển Đảng của các chi bộ ấp gặp rất nhiều khó khăn, có chi bộ nhiều năm liền không phát triển được ĐV, trong đó có đối tượng là trưởng và phó trưởng ấp.

Chậm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Đoàn Văn Sử thẳng thắn nhìn nhận: “Hiện nay, một số chi bộ ấp chưa phát huy và thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Chất lượng sinh hoạt ở nhiều nơi còn đơn điệu, chủ yếu là thông báo tình hình thời sự và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết mới. Chưa thể hiện được vai trò lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ ĐV. Tỷ lệ ĐV tham gia sinh hoạt ở các chi bộ còn thấp. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết chi bộ chưa được chú trọng thường xuyên”.

Bên cạnh đó, một số cấp ủy Đảng cơ sở chưa nắm vững chức năng, nhiệm vụ của chi bộ ấp, không phân công đảng ủy viên phụ trách, lãnh đạo các mặt công tác ở địa bàn ấp. Mối quan hệ giữa chi ủy chi bộ ấp với UBND, các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp xã và các chi bộ ấp khác trong thực hiện nhiệm vụ chưa chặt chẽ, đồng bộ. Từ đó làm giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngay từ cơ sở.

Về nội dung sinh hoạt, một số chi bộ chưa xác định được nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc của địa phương ở từng thời điểm để đưa vào nghị quyết và tập trung triển khai thực hiện; chưa biết cách xây dựng nghị quyết chuyên đề nên nội dung nghị quyết còn dàn trải, chưa sát với yêu cầu thực tế địa phương và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa thường xuyên cũng là một trong những hạn chế của nhiều chi bộ ấp hiện nay.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng - Nguyễn Xuân Diễn, xã có 6 chi bộ ấp nhưng hầu hết vẫn chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quí một lần theo Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU, ngày 09/7/2012, của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Một số chi bộ lồng ghép sinh hoạt chuyên đề vào cuộc sinh hoạt hàng tháng, một số nơi sinh hoạt chuyên đề từ 1-2 lần/năm. Tình trạng trên dẫn đến những vấn đề nảy sinh trong xây dựng chi bộ, giáo dục, rèn luyện ĐV, tình hình an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội ở địa bàn,... không được đưa ra bàn bạc kỹ lưỡng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành các nhiệm vụ của chi bộ.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.036 chi bộ ấp, khu phố, với 11.756 ĐV, đạt 100% ấp, khu phố có chi bộ. Trong đó, có 849 chi bộ có chi ủy và 187 chi bộ không có chi ủy; 42 ĐV đang công tác tại xã được tăng cường về ấp để thành lập chi bộ; 1.417 ĐV đang công tác tại xã được tăng cường về sinh hoạt tại chi bộ ấp; 44 ĐV bộ đội biên phòng về sinh hoạt tại 44 chi bộ ấp của 20 xã biên giới.

Bên cạnh những chi bộ ấp quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt thì ở một số nơi, sinh hoạt chi bộ vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trong tình hình mới. Vì vậy, việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực sự là vấn đề cấp bách hiện nay…

(còn tiếp)

Hồng Anh

Chia sẻ bài viết