Tiếng Việt | English

10/10/2019 - 14:03

Kỳ họp lệ cuối năm 2019, HĐND tỉnh Long An khóa IX, dự kiến tổ chức vào ngày 05 và 06/12

Sáng 10/10, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX và giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh họp triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp lệ cuối năm 2019

Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp lệ cuối năm 2019), HĐND khóa IX, dự kiến tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 5 đến ngày 6/12/2019, tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh trình báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15 (kỳ họp lệ giữa năm 2019); tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc chấp hành chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh”.

UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh các báo cáo về tình hình KT-XH năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh trình HĐND xem xét thông qua các Nghị quyết về phê duyệt biên chế công chức năm 2020; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phương án phân bổ chi ngân sách địa phương và bổ sung ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã và thành phố năm 2020;….

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang đề nghị, UBND tỉnh, Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp đúng tiến độ, đạt chất lượng./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết