Tiếng Việt | English

10/07/2018 - 08:55

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX: Dự kiến xem xét, thông qua 19 nghị quyết

Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp lệ giữa năm 2018), HĐND tỉnh Long An khóa IX và phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh được tổ chức trong 2 ngày 12 và 13/7/2018.

Các đại biểu thảo luận, thống nhất thời gian tổ chức, nội dung chương trình kỳ họp thứ 10,HĐND tỉnh khóa IX

Các đại biểu thảo luận, thống nhất thời gian tổ chức, nội dung chương trình kỳ họp thứ 10,HĐND tỉnh khóa IX

Theo chương trình, trong ngày làm việc đầu tiên (12/7/2018), UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét thông qua các nghị quyết về: Quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020; quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng công an bán vũ trang ở các xã biên giới; thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh”;...

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình tóm tắt: Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; kết quả giám sát chuyên đề “Việc chấp hành chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh”; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX. Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ sẽ báo cáo tiếp thu, giải trình các vấn đề của đại biểu HĐND tỉnh đặt ra qua thảo luận, đóng góp ý kiến tại các tổ trước kỳ họp và thảo luận trên hội trường về các nội dung quan trọng, còn có ý kiến khác nhau.

Trong ngày 13/7/2018, Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước và sau kỳ họp thứ 8 (kỳ họp lệ cuối năm 2017), HĐND tỉnh khóa IX; đồng thời điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các nội dung trình tại kỳ họp.

Chương trình kỳ họp sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết