Tiếng Việt | English

06/12/2018 - 09:08

Kỳ họp thứ 12, HÐND tỉnh khóa IX: Nhiều quyết sách quan trọng về KT-XH sẽ được thông qua

Hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian qua được đại biểu và cử tri đánh giá có nhiều đổi mới, hiệu quả. Nhân dịp diễn ra kỳ họp thứ 12, HÐND tỉnh khóa IX, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm dành cho phóng viên (PV) Báo Long An online cuộc trao đổi về hoạt động này.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm (bên trái) giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018

► PV: Ông có thể khái quát kết quả nổi bật của HĐND tỉnh trong năm 2018?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm: Năm 2018, HĐND tỉnh hoàn thành khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung quan trọng. Tổ chức tốt 2 kỳ họp thường lệ (kể cả kỳ họp thứ 12 đang diễn ra) và 2 kỳ họp bất thường, ban hành trên 70 nghị quyết về KT-XH, trong đó có các vấn đề quan trọng về tài chính - ngân sách, đầu tư công, kêu gọi xã hội hóa, chế độ, chính sách,... Việc chuẩn bị nội dung, tổ chức các kỳ họp tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, đổi mới, nhất là phát huy tốt vai trò của các ban HĐND tỉnh trong thẩm tra, của các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong thảo luận, lấy ý kiến đóng góp chuyên sâu nội dung trình tại kỳ họp.

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai và xây dựng dân dụng tại kỳ họp thứ 11

Hoạt động giám sát tiếp tục đổi mới, trọng tâm, tập trung vào các vấn đề lớn, được cử tri và xã hội quan tâm như công tác bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; công tác cải cách hành chính (CCHC); hoạt động của các hợp tác xã, cơ sở giáo dục ngoài công lập và trường THPT phát triển theo định hướng chất lượng cao; công tác phòng, chống tham nhũng;... Đồng thời, tổ chức hiệu quả phiên chất vấn chuyên đề về hoạt động kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa; phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai và xây dựng dân dụng. Thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

► PV: Trong kỳ họp thứ 12, những vấn đề lớn gì sẽ được thảo luận, quyết định, thưa ông?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm: Kỳ họp thứ 12 là kỳ họp thường lệ cuối năm nên khối lượng công việc rất nhiều và quan trọng. Trước hết, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 và đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi cho năm 2019 với tinh thần phấn đấu và quyết tâm chính trị cao nhất. Đồng thời xem xét, đánh giá kết quả công tác của các cơ quan có liên quan theo quy định; thực hiện giám sát chuyên đề tại kỳ họp về công tác CCHC.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua quyết toán, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương; quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2019 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; quyết định danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư; quyết định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; quyết định mức hỗ trợ hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ đóng góp bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hỗ trợ các lớp học phổ cập, xóa mù chữ; quyết định đổi tên một số tuyến đường; phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức năm 2019; quyết định thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng chung;... Dự kiến HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 25 nghị quyết.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đã đạt từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở
lắng nghe ý kiến của cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, HĐND tỉnh sẽ thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, đúng thực chất.

► PV: Đoàn giám sát của HĐND tỉnh vừa tổ chức giám sát việc thực hiện công tác CCHC và sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết về vấn đề này. Vậy, ông có thể cho biết, những bất cập trong công tác CCHC thời gian qua và kiến nghị của đoàn giám sát thế nào?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm: Đánh giá một cách tổng thể thì công tác CCHC trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhất là giai đoạn 2016-2018, được tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện trên tất cả nhiệm vụ trọng tâm của chương trình tổng thể CCHC.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với doanh nghiệp và lãnh đạo huyện Đức Hòa về công tác bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần tập trung khắc phục, tháo gỡ, đó là: Việc kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có lúc, có nơi chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời, hiệu quả. Một số nơi chưa cập nhật, niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, chính xác các bộ thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trễ hạn còn khá cao (trung bình mỗi năm khoảng 3%). Trong tiếp nhận, giải quyết TTHC vẫn còn tình trạng nhận thêm thành phần, số lượng hồ sơ ngoài quy định. Có nơi chưa thực hiện thường xuyên, toàn diện, đúng thực chất việc lấy ý kiến đo lường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) có điểm số chung và nhiều điểm số thành phần chưa cao.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã kiến nghị nhiều chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh thực hiện toàn diện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh từ việc chỉ đạo, điều hành, cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc phải tạo đột phá rõ nét trong cải cách TTHC. Việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC phải đúng quy định, thống nhất, đồng bộ về thời gian, thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, không có sự khác biệt giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyệt đối không kéo dài thời gian giải quyết và phát sinh hồ sơ thành phần ngoài quy định.

Theo đánh giá của Đoàn giám sát HĐND tỉnh, công tác cải cách hành chính thời gian qua được tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ

Mặt khác, tích cực rà soát, đề xuất đơn giản hóa các TTHC. Chủ động rút ngắn thời gian giải quyết, phấn đấu cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Phấn đấu trung bình hàng năm có từ 98% trở lên hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi trễ hạn giải quyết TTHC. Kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, người dân. Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đạt từ 80% trở lên.

► PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Hồng Anh (thực hiện)

Chia sẻ bài viết