Tiếng Việt | English

06/12/2019 - 07:58

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Long An khóa IX: Thảo luận nhiều quyết sách quan trọng về kinh tế - xã hội

Ngày 05/12/2019, kỳ họp thứ 17 (kỳ họp lệ cuối năm 2019), HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), khai mạc tại Hội trường Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang và Mai Văn Nhiều chủ trì kỳ họp.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp

Nhiều kết quả phấn khởi

Năm 2019, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tuy không đạt kế hoạch nhưng vẫn ở mức khá cao (9,41%), bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (từ 9% đến 9,5%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch rõ nét, đúng hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp. Công tác rà soát dự án đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các dự án lớn được chỉ đạo sát sao, thực hiện quyết liệt hơn và có chuyển biến bước đầu.

Các chương trình đột phá và công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh tiếp tục được tập trung thực hiện quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo lộ trình, hướng vào tính bền vững, thực chất. Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành hồ sơ trình Trung ương công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới và TP.Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Thu ngân sách đạt cao (tổng thu dự kiến đạt khoảng 17.800 tỉ đồng, vượt khá xa so dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao); chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm. Văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên. Công tác quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung sắp xếp, tinh gọn; hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, kỳ họp cuối năm, chương trình làm việc gồm nhiều nội dung quan trọng. HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2019; quyết định kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tiếp theo (2021-2025).

Đây là những vấn đề rất hệ trọng, cốt lõi trong phát triển của địa phương năm 2020 và giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đề nghị, các đại biểu tập trung đánh giá nghiêm túc, toàn diện, đi sâu phân tích những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong năm 2019; đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn tiếp theo có căn cứ, phù hợp với thực tế để cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi, tạo đà và khí thế mạnh mẽ hoàn thành kế hoạch của cả giai đoạn 2016-2020.

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thúy phản ánh về thực trạng tội phạm ma túy

Kiềm chế tệ nạn ma túy`

Qua thảo luận tổ và tại kỳ họp, các tổ đại biểu cơ bản thống nhất và đánh giá rất cao kết quả trong năm 2019 cũng như phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Bên cạnh đó, các đại biểu tiếp tục thảo luận về những nội dung còn có ý kiến khác nhau. Theo đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thúy, đơn vị huyện Cần Đước, báo cáo đánh giá của UBND tỉnh có số liệu cụ thể về ma túy, tội phạm ma túy nhưng nếu đánh giá đúng, đủ, thực tế tình trạng người sử dụng ma túy và tội phạm ma túy còn cao hơn. Tuy nhiên, giải pháp kiềm chế vấn đề này trong báo cáo UBND tỉnh vẫn chưa nêu chưa rõ. Hiện nay, ma túy không chỉ xảy ra ngoài xã hội mà còn len lỏi vào học đường, trong đội ngũ công nhân, lao động, rất phức tạp, “núp bóng” dưới nhiều hình thức, trong khi kinh phí truyền thông trong lực lượng công nhân, lao động rất thấp. Đại biểu đề nghị, UBND tỉnh, các ngành tư pháp, công an quan tâm hơn nhằm ngăn chặn tình trạng ma túy. Ngoài ra, đại biểu Thanh Thúy cũng cho rằng, phải thay đổi đánh giá thi đua hàng năm đối với các địa phương để xảy tệ nạn ma túy nhiều.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của UBND tỉnh. Tuy nhiên, ông cho rằng, để tạo chuyển biến trong công tác này, cần tăng cường truyền thông, có sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Riêng về thang điểm thi đua, ông khẳng định quan điểm của tỉnh là địa bàn nào để xảy ra tệ nạn ma túy mà không phát hiện, xử lý mới trừ điểm thi đua. Những địa bàn có xảy ra tệ nạn ma túy nhưng địa phương chủ động phát hiện, xử lý thì được khen thưởng. 

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh, giải trình thêm ý kiến của đại biểu Thanh Thúy. Ông cho rằng, ngành công an có quỹ phòng, chống tội phạm bằng các hình thức khen thưởng. Ông cũng đồng tình với ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần khi nói về thang điểm thi đua. 

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh, giải trình về vấn đề tệ nạn ma túy

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu, thời gian tới, để hạn chế tội phạm ma túy, các cấp, các ngành liên quan cần tập trung vừa tuyên truyền, giáo dục tại cộng đồng, lập hồ sơ đưa đưa đi cai nghiện. Đối với đối tượng mua bán ma túy, phải kiên quyết đấu tranh, xử lý mạnh về mặt hình sự. Ông đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương quan tâm phối hợp các tổ chức xã hội vừa giáo dục, phát hiện, xử lý đối tượng vi phạm pháp luật, tập trung trong học đường, công nhân, nhất là công nhân nhập cư,...

Cần quy hoạch phát triển điện năng lượng mặt trời

Tại kỳ họp, Giám đốc Sở Công Thương - Lê Minh Đức cũng làm rõ những nội dung liên quan đến dự án điện năng lượng mặt trời (ĐNLMT) trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Hiện nay, có 18 dự án ĐNLMT đăng ký đầu tư trên địa bàn với công suất 1.403MWp, diện tích hơn 1.600ha. Trong đó, có 8 dự án được phê duyệt với công suất 440MWp (diện tích 523ha); có 5 dự án đi vào hoạt động với công suất 240MWp, 3 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020. 10 dự án còn lại với công suất 963MWp đang được Bộ Công Thương thẩm định. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển lĩnh vực ĐNLMT tại tỉnh. Ở các dự án đang thực hiện hoặc chưa đủ điều kiện thực hiện, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tiếp tục tìm hiểu, khảo sát, lập các dự án điện mặt trời khác trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện cho nhà đầu tư an tâm đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ông Lê Minh Đức cũng lo lắng về việc xử lý tấm pin khi hết giá trị sử dụng. Bởi sau khi hoạt động trong thời gian khoảng 20-25 năm, tấm pin phải được thu hồi để tái chế. Vấn đề này cũng gây nhiều khó khăn. Hướng tới, ông đề nghị tỉnh xác định lại một số vị trí quy hoạch phù hợp để tiếp tục phát triển những dự án ĐNLMT.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, đây là vấn đề mới. Cả nước trước đây chưa quy định về những dự án ĐNLMT, Long An cũng không có quy định này. Do tình hình biến chuyển, ĐNLMT trở thành câu chuyện “thời thượng” hiện nay. Dù trước đây chưa có quy hoạch nhưng quan điểm của tỉnh cần cho phát triển ĐNLMT trên những vùng đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho năng suất thấp. Cũng theo ông Trần Văn Cần, vấn đề này phải được Bộ Công Thương đồng ý chủ trương bổ sung vào quy hoạch điện quốc gia; đồng thời phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình với Chính phủ cho chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển ĐNLMT. 

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu các sở, ngành phân tích, làm rõ thêm những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Ông yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu nghiêm túc các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh và kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp để giải quyết thỏa đáng./.

Hôm nay (06/12/2019),tiếp tục chương trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh trình tóm tắt kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước và sau kỳ họp thứ 15 (kỳ họp lệ giữa năm 2019). Chủ tịch HĐND tỉnh sẽ điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn (chất vấn tập trung theo nhóm vấn đề) tại hội trường. Chương trình được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. 

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ một số vấn đề về điều hành phát triển KT-XH năm 2020 và các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh đặt ra trong phiên thảo luận của buổi chiều ngày 05/12/2019. Kết thúc ngày làm việc thứ hai, HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

An Kỳ - Thanh Nga

Chia sẻ bài viết