Tiếng Việt | English

27/08/2018 - 18:35

Ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai phần mềm giám sát trực tuyến

Ngày 27/8, Sở Thông tin và Truyền thông Long An cùng Công ty Cổ phần VNG (quận 10, TP.HCM) ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai phần mềm giám sát trực tuyến hoạt động của đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

Lễ ký kết thỏa thuận

Theo thỏa thuận, từ ngày 01/9/2018 đến 31/12/2020, Công ty Cổ phần VNG cài đặt, hiệu chỉnh, duy trì cung cấp phần mềm giám sát SMS hoàn toàn miễn phí cho các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Long An; cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, chuyển giao miễn phí tài khoản quản lý cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Long An - Nguyễn Bá Luân cho rằng, việc tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai phần mềm giám sát trực tuyến hoạt động của đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Long An nhằm góp phần bảo đảm công tác quản lý Internet theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet, thông tin trên mạng và Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết